Dôvody prečo je drevo udržateľný a ekologický materiál

 

Drevo ako udržateľný materiál

Drevo je preferovaným stavebným materiálom od najskorších známych rokov existencie človeka kvôli jeho spracovateľnosti, univerzálnosti a estetickým vlastnostiam. Najstarším známym použitím drevených konštrukcií sú stanové prístrešky získané z malých konárov.

 

1. Je ekologické?

Drevo patrí k obnoviteľným zdrojom, ktoré sa čoraz viac využívajú k dosiahnutiu rovnováhy v prírode. Je považované za najpopulárnejší materiál, ktorý svojimi vlastnosťami dokáže uspokojiť potreby aj tých najnáročnejších. Spracovávaním dreva dokážeme znížiť svoju uhlíkovú stopu, čo sa stáva pre našu budúcnosť prioritou. V neposlednom rade sa drevo stáva módnym trendom dnešnej doby. Okrem iného je ľahko spracovateľné v porovnaní s inými materiálmi, čo umožňuje remeselníkovi jednoduchšie zhmotnenie svojich predstáv. 

2. Drevo a jeho životnosť

Životnosť dreva je ovplyvňovaná celou škálou faktorov, vrátane druhu dreva, ošetrenia a umiestnenia (vnútorné alebo vonkajšie prostredie) výrobku. Vo všeobecnosti je drevo ľahkým, zároveň pevným a odolným materiálom. Vhodným zaobchádzaním sa predlžuje životnosť (viac ako 100 rokov) a platí pravidlo čím dlhšie výrobok vydrží, tým menej energie sa minie na výrobu nového, čo do značnej miery napomáha zlepšeniu životného prostredia. 

3. Drevo a jeho recyklovateľnosť

Ako už bolo spomenuté používaním a opracovávaním dreva sa uhlíková stopa udržiava na nižšej úrovni, čo vedie k obmedzeniu používaniu čerstvo namletého dreva a dovozných nákladov. Opätovným používaním zachráneného dreva sa menej materiálu spaľuje a posiela na skládky pričom oba spôsoby do značnej miery znečisťujú životné prostredie. Veľkou výhodou regenerovaného dreveného nábytku je jeho plný a jedinečný charakter,  ktorý poskytuje jedine časovo opotrebované drevo.

4. Absorbácia oxidu uhličitého

Stromy absorbujú oxid uhličitý z atmosféry a znižuje celkovú uhlíkovú stopu.

Akonáhle strom absorbuje CO2, tento plyn ostáva uskladnený mimo atmosféru. Drevo je jediný skutočne udržateľný stavebný materiál a na každý kubický meter dreva použitého v stavebníctve sa ušetrí približne jedna tona oxidu uhličitého.

 

 5. Drevo ako termoizolant

Vzduchové komory v samotnom dreve absorbujú teplo a vytvárajú prirodzene teplejší domov, ktorý vyžaduje na jeho ohrev menej energie, čo je priaznivejšie pre životné prostredie

 

6. Drevo a jeho odpad

Pri výrobe drevených výrobkov, či už podlahových dosiek, dverí alebo okien, je veľmi málo odpadu a všetky zvyšky štiepky je možné spáliť ako zdroj energie alebo použiť ako piliny pri výrobe. Lesnícka komisia hovorí: „Pri produkcii dreva neexistuje žiadny odpad. Napríklad odrezky a vedľajšie produkty z drevospracujúceho priemyslu, ako je výroba nábytku, sa môžu použiť na výrobu drevotrieskových dosiek a na výrobu obnoviteľného tepla a energie". Odpad ktorý vzniká je stopercentne biologicky odbúrateľný, čo znamená, že sa nakoniec rozloží a rozpadne späť na zem čo zlepší jeho životné prostredie.

 

7. Pozitívny vplyv dreva na zdravie človeka

Výskum ukázal, že zníženie množstva umelých materiálov a zavedenie prírodných alternatív, ako je drevo, znižuje hladinu stresu a úzkosti, keď ste doma.Drevo má psychologické účinky na ľudí a má podobný účinok na znižovanie stresu ako príroda. „Je to založené na pozitívnych emocionálnych skúsenostiach, ktoré drevo spôsobuje, ako je blízkosť k prírode, teplo a relaxačný účinok.“